Хуваарь сонголт шууд

Бүлэг-6.2 Математик - Ур чадвар


Оноо Б.Дугаар Математик - 400 хувь Ур чадвар - 400 хувь М.Индекс
А.О Х.О Про А.Ч.И А.О Х.О Про А.Ч.И
1 1464 190100089
Түвшинбат Доржзодов
73 704 97.91 A- 760 760 0 Ха Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль
Архитектур
2 1274 190100050
Ганболд Билгүүн
34 574 76.97 C 700 700 0 Ха
3 1261 190100013
Дарханбаатар Тэрбиш
32 561 73.01 C 700 700 0 Ха
4 1094 190100251
Баттулга Буян-Өлзий
20 454 32.25 D 640 640 0 Ха Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль
Интерьер дизайн
5 1055 190100431
Эрдэнэбат Бат-Ирээдүй
31 555 70.78 C 500 500 0 Ха Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль
Архитектур
6 874 190100486
Ганболд Бат-Эрдэнэ
20 454 32.25 D 420 420 420 БТ
Мэргэжлийн бүлэг
М.Индекс Сургууль Анги Босго оноо тоо
13081Монгол улсын боловсролын их сургууль Багш, урлагийн боловсрол /Дизайн технологи/ 480 2
9611Улаанбаатар эрдэм их сургууль Архитектур 410 1
9779Улаанбаатар эрдэм их сургууль Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт 410 1
5939Олон улсын улаанбаатарын их сургууль Үйлдвэрлэлийн дизайн 410 1
5963Олон улсын улаанбаатарын их сургууль Интерьер дизайн 410 -
16249Сити их сургууль Архитектур 410 2
16273Сити их сургууль Барилгын инженер 410 2
6347Соёл урлагийн их сургууль График дизайн /Медиа анимейшн/ 480 2
7211Үндэсний биеийн тамирын дээд сургууль Менежмент /Спортын/ 410 2
1177Их засаг Олон улсын их сургууль-Дүрслэх урлаг дизайн технологийн сургууль /харъяа сургууль/ Үйлдвэрлэлийн дизайн 410 2
1201Их засаг Олон улсын их сургууль-Дүрслэх урлаг дизайн технологийн сургууль /харъяа сургууль/ Интерьер дизайн 410 2
1321Их засаг Олон улсын их сургууль-Дүрслэх урлаг дизайн технологийн сургууль /харъяа сургууль/ Архитектур 410 3
1345Их засаг Олон улсын их сургууль-Дүрслэх урлаг дизайн технологийн сургууль /харъяа сургууль/ Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт 410 2
8219Техник технологийн дээд сургууль Архитектур 410 -
1585Эдийн засгийн үндэсний дээд сургууль График дизайн 410 10
8891Үндэсний техникийн их сургууль Архитектур 410 5
6035Хөдөө аж ахуйн их сургууль Архитектур 480 1
265Дархан дээд сургууль График дизайн 400 -
19513Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Хувцасны дизайн 480 1
19537Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль График дизайн 480 2
19561Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Үйлдвэрлэлийн дизайн 480 1
19585Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Интерьер дизайн 480 -
20833Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль Архитектур 480 1
10715Рояаль олон улсын дээд сургууль График дизайн 410 3
10859Рояаль олон улсын дээд сургууль Архитектур 410 7
14521Рояаль олон улсын дээд сургууль Үйлдвэрлэлийн дизайн 410 4

Тухайн мэргэжлийн бүлэгт нийт 26 ангийн 60 хуваариас олгосон 3, үлдсэн 57 байна